റേഷൻവിതരണം പുതിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങാൻ bjp സർക്കാർ നീക്കം

റേഷൻവിതരണം കേന്ദ്രമെടുത്തു സ്മാർട്ട്‌ PDS കിഴിൽ വരാൻ പോവുന്നു , സർക്കാരിന്റെ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ആണ് ഇത് , കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനങ്ങൾ ആണ് ഇനി റേഷൻ കടകളിലൂടെ നടക്കാൻ പോവുന്നത് , റേഷൻ …

പെൻഷൻവർധനവുണ്ടാകുമോ സർക്കാർ തീരുമാനങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഞെട്ടും

പെൻഷൻ വാർത്തകൾ ആണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് , സർക്കാർ നൽകി വരുന്ന പെൻഷൻ തുക എല്ലാം ഇപ്പോൾ പലരിലും എത്തുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് , എന്നാൽ സർക്കാരിന്റെ ഈ പ്രവർത്തി ആണ് …

പെൻഷനും pm കിസ്സാൻതുകയും ഒരുമിച്ച് ബാങ്കിൽ സർക്കാരിന്റെ വാക്ക്

പെൻഷനും pm കിസ്സാൻതുകയും ഒരുമിച്ച് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ വരും എന്നും പറയുന്നു , പെൻഷൻ തുകയും പിഎം കിസാൻ തുകയും ഈ സർക്കാരിന്റെ ഭരണം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കൈകളിൽ എത്തിച്ചേരും എന്നും പറയുന്നു , …

ക്ഷേമപെൻഷൻ ഇനി ജൂൺ മാസം 1600 രൂപ ബാങ്ക് വഴി വിതരണം ചെയ്യും

ക്ഷേമപെൻഷൻ ഇനി ജൂൺ മാസം 1600 വിതരണം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങി കേരളം സർക്കാർ , ധനവകുപ്പിന്റെ കിഴിൽ വരുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ മുടങ്ങി കിടക്കുകയായിരുന്നു , എന്നാൽ പലർക്കും പെൻഷൻ ലഭിക്കാതെ മാസങ്ങൾ നീണ്ട …

APL BPL റേഷൻകാർഡ് കേന്ദ്രം എടുത്തു പുതിയ നിയമങ്ങൾ ഇങനെ

കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിലവിൽ വരുന്നതോടെ റേഷൻ കളടക്കൾക്കും റേഷൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും വരുന്ന പല മാറ്റങ്ങള് ആണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ച ആവുന്നത് , റേഷൻ കടകളിലെ ഈ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മളെ വലിയ രീതിയിൽ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും …

തുടർഭരണം ജൂണിൽ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സഹായം 3600 രൂപ ഒരുമിച്ച് അക്കൗണ്ടിൽ വരും

പെൻഷൻ വിതരണം ആണ് കേരളത്തിലുടനീളം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് , പെൻഷൻ തുക ഇതുവരെ ലഭിക്കാത്തവരും ലഭിച്ചവരും നിരവധി ആണ് , ജൂണിൽ വീണ്ടും കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സഹായം 3600 രൂപ ഒരുമിച്ച് അക്കൗണ്ടിൽ ഏതു എന്ന സർക്കാരിന്റെ …

കേരളറേഷൻ ഇനി കേന്ദ്രനിയന്ത്രണത്തിൽ ഒരു രാജ്യം ഒരു റേഷൻ പദ്ധതി തുടക്കം

കേരളറേഷൻ ഇനി കേന്ദ്രനിയന്ത്രണത്തിൽ ജൂൺ മാസത്തെ റേഷൻ വിതരണം ആരംഭിച്ചു എന്ന വാർത്തകൾ സർക്കാർ പുറത്തു വിട്ടു , കേന്ദ്രത്തിൽ വീണ്ടും മോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് , എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ ഭരണ …

ജൂൺ മാസത്തിൽ ക്ഷേമപെൻഷൻ വിതരണം ആരംഭിച്ചു പെൻഷൻ ലഭിക്കാൻ മസ്റ്ററിങ് നിർബന്ധം

കേരളത്തിൽ പെൻഷൻ വിതരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളെ ആണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നടക്കുന്നത് , എന്നാൽ വീണ്ടും ക്ഷേമപെൻഷൻ 8000 രൂപ ജൂൺ മാസത്തിൽ വിതരണം ഉടൻ ഉണ്ടാവും എന്ന വാർത്തകൾ ആണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാരിന്റെ …

പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവർക്ക് ഒരു സുപ്രധാന അറിയിപ്പ്..

പെൻഷൻ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രധാന വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ലോകസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി പെൻഷൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കാനായി ഉണ്ടായിരുന്നത് 6 മാസത്തെ പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക തുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ അത് ലഭിക്കാത്തവർ അവരുടെ പ്രതിഷേധം വോട്ടിങ്ങിലൂടെ …