1600 രൂപ വിതരണം ഉടനെ ഉണ്ടാകും.. പുതിയ അറിയിപ്പ് വന്നു..!

പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവർക്കായി ഒരു സുപ്രധാന അറിയിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും നാളുകളായി പെൻഷൻ വിതരത്തിൽ ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങളാണ് നേരിട്ടിരുന്നത്ത്. എന്നാൽ ഡിസംബർ മാസത്തെ കുടിശ്ശിക പെൻഷൻ തുകയായ 1600 രൂപ മെയ് 29 …

ഈ മാസം വീണ്ടും പെൻഷൻ വിതരണം.. സന്തോഷവാർത്ത എത്തി

എലെക്ഷൻ റിസൾട്ട് വന്നതോടെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണത്തിൽ പുതിയ അറിയിപ്പ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എലെക്ഷൻ ചട്ടം ഉള്ളതിനാലാണ് ഈ അറിയിപ്പിന് ഇത്രയും സമയം വൈകിയത്. ഇത്തവണത്തെ എലെക്ഷനിൽ കൂടുതലും ജയം ഉണ്ടായത് UDF ന് ആയിരുന്നു. …

നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കായി ചെയ്യാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം

കുട്ടികൾക്കായി സർക്കാരിന്റെ സഹായ പദ്ധതിയാണ് പുതുതായി വന്നിരിക്കുന്നത്. ജൂൺ മാസമായതിനാൽ തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് മിക്ക മാതാപിതാക്കളും. അവർക്കായി ആവശ്യമായ സാധങ്ങൾ വാങ്ങാനും അവർക്ക് ഇഷ്ടപെട്ട സ്കൂളിൽ ചേർക്കാനും മാതാപിതാക്കൾ എന്ത്രത്തോളം …

സുരേഷ് ഗോപിക്കായി ഒരുക്കിയത് ഗംഭീര റോഡ് ഷോ

വിജയിച്ച് എത്തിയ സുരേഷ് ഗോപികായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഗംഭീര റോഡ് ഷോ. തനിക്ക് വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്താ മണ്ഡലത്തിലെ ഓരോ വോട്ടര്മാര്ക്കും നന്ദി അറിയിക്കാനായി എല്ലാവരോടൊപ്പം ചേർന്നാണ് അദ്ദേഹം റോഡ് ഷോ നടത്തുന്നത്. മനുഷ്യർ ദൈവകോലം …

രണ്ട് മാസത്തെ പെൻഷൻ തുക 3200 രൂപ അക്കൗണ്ടിലേക്ക്..

പെൻഷൻ വാങ്ങാൻ അർഹരായ വ്യതികൾക്കായി സർക്കാർ സാമൂഹിക ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഓരോ വ്യതികളിലേക്കും പെൻഷൻ തുകയായ 1600 രൂപ വീതം എത്തിച്ചേരുന്ന സമയമാണ് ഇത്. 2023 ഡിസംബർ മാസത്തെ …

ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം വീണ്ടും, 8000 രൂപ കിട്ടും

ക്ഷേമ പെന്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രധാന വാർത്തയാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബർ മാസത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യേണ്ട പെൻഷൻ ആണ് ഈ മാസം വിതരണം ചെയ്തത്. അക്കൗണ്ടുകളിയ്ക്കും കൈകളിലേക്കുമായി 1600 രൂപയാണ് എത്തിയത്. എന്നാൽ …

എലെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു, പുതിയ റേഷൻ അറിയിപ്പ് എത്തി..

റേഷൻ കാർഡ് ഉള്ളവർ തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിവെയ്ക്കേണ്ട ഒരു വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്.വരും ദിവസങ്ങളിൽ റേഷൻ കാർഡ് ഉള്ളവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തുകയും റേഷൻ കാർഡുകൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യും. എല്ലാ റേഷൻ ഉടമകൾക്കും വാദകമാകുന്ന …

കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി,2000 രൂപ അക്കൗണ്ടിലേക്ക്..

കേന്ദ്ര സർക്കാർ കർഷകർക്കായി ആരംഭിച്ച സഹായ പദ്ധതിയായ കിസാൻ സമ്മാൻ നിധിയുടെ പുതിയ അറിയിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. എലെക്ഷൻ റിസൾട്ടുകൾ എല്ലാം വന്നുകഴിഞ്ഞു. ഇനി വരുന്ന വർഷവും കേന്ദ്രം ഭരിക്കാൻ പോകുന്നത് മോഡി സർക്കാരാണ്. …

ജൂൺ തീരും മുൻപ് ഇവരെ തേടി സന്തോഷവാർത്ത എത്തും.. ഉറപ്പ്

ഈ ജൂൺ മാസം തീരും മുൻപ് ചില നക്ഷത്രക്കാർ തേടി എത്താൻ പോകുന്നത് സന്തോഷവാർത്തയാണ്. ബാവായുടെ പ്രവചനമാണ് ഇത്. ഇതുവരെ പ്രവചിച്ച കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായി നടന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇതും സംഭവിക്കും. ജീവിതത്തിൽ …