അവസാനം പെൻഷൻ തുക അക്കൗണ്ടിലേക്ക്.. സന്തോഷവാർത്ത എത്തി

പെൻഷൻ കിട്ടാതെ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും നാളുകളായി കഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവര്ക്കും ഒരു സന്തോഷം നിറഞ്ഞ വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ പെൻഷൻ തുകയുയായ 1600 രൂപ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഏതാണ് പോവുകയാണ്. പെൻഷൻ വിതരണത്തിനായി ആവശ്യമായ തുക സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തികമായി ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നവരാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. പെൻഷൻ ലഭിക്കാത്തതിന്റെ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ വക ഇല്ലാത്തവർ വരെ ഉണ്ട്. അവർക്ക് എല്ലാം ആശ്വാസമായിരിക്കും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കും കൈകളിലേക്കും എത്താൻ പോകുന്ന പെൻഷൻ തുക.

ബുധനാഴ്ച മുതലാണ് പെൻഷൻ തുക വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ആരംഭിക്കുക. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി പെൻഷൻ ലഭിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക്, ഇപ്പോൾ പെൻഷൻ ലഭിക്കുക എന്നത് വളരെ അതികം സന്തോഷം നിറക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെ ആണ്. ജൂൺ മാസം ആയതിനാൽ പുതിയ അദ്യായന വര്ഷം ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സാമ്പത്തികമായി ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഈ 1600 രൂപ ഒരുപാട് പേർക്ക് സഹായകരമായി മാറും.

ഏപ്രിൽ മാസത്തെ പെൻഷൻ തുകയാണ് മെയ് മാസം അവസാനവാരത്തോടെ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. കുടിശ്ശികയായി നിൽക്കുന്ന പെൻഷൻ തുക അതികം വൈകാതെ തന്നെ നൽകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വരും ദിവസങ്ങളിൽ അറിയിക്കും.

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് മുഗേന പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവർക്കായിരിക്കും ആദ്യം പെൻഷൻ ലഭിക്കുക. അതിന് ശേഷം ആയിരിക്കും ബാക്കി ഉള്ളവരുടെ കൈകളിലേക്ക് പെൻഷൻ തുക എത്തുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *