ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവരാണോ ശ്രദ്ധിക്കണം.436 രൂപ വീതം കേന്ദ്രസർക്കാർ എടുക്കും

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവരാണോ? ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. 436 രൂപ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എടുക്കും സർക്കാർ അതിന്റെ മുൻനിര പദ്ധതികളായ പ്രധാനമന്ത്രി ജീവൻ ജ്യോതി ബീമ യോജന (PMJJBY), പ്രധാനമന്ത്രി സുരക്ഷാ ബീമ യോജന എന്നിവയുടെ …

ജൂലൈ 12 മുതൽ സ്വർണ്ണ നിയമം 4 പവനിൽ കൂടിയാൽ ഇ-വേ ബിൽ വേണം

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണം കൊണ്ടു നടക്കുന്നതിന് ഇ-വേ ബിൽ നിർബന്ധമാക്കാൻ പോകുന്നു. നാല് പവൻ സ്വർണം കൈയ്യിൽ കൊണ്ടു നടക്കണമെങ്കിൽ പോലും ഇനി അംഗീകൃത രേഖയോ ഇ-വേ ബില്ലോ വേണ്ടി വരും. ധനമന്ത്രി കെ.എൻ.ബാലഗോപാൽ അദ്ധ്യക്ഷനായ …

വൈദ്യുതി ചാർജ് വർധനവരുത്തി കേരള സർക്കാർ

വൈദ്യുതി ചാർജ് വർധന രണ്ട് രീതിയിൽ ബാധിക്കും 240 യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഉപയോ​ഗിക്കുന്നവർ കരുതലോടെ നീങ്ങണം വർദ്ധനവ് വരുത്തി kseb ,കേരളപ്പിറവിയാഘോഷങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി നിരക്ക് ഉയർത്താനുള്ള കെഎസ്ഇബിയുടെ നീക്കത്തിൽ വെട്ടിലായത് ഇടത്തരം …